Privacyverklaring

EMDR Platform hecht veel waarde aan de bescherming van en een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hieronder vindt u het uitgebreide privacyverklaring van EMDR Platform. Samengevat betreft dit het volgende: EMDR Platform vraagt GEEN cliëntgegevens, alleen de gegevens van de behandelaar worden gevraagd bij het aanmaken van een account of het invullen van het contactformulier. Tijdens een behandeling worden beeld en geluid via een directe, versleutelde peer-to-peer verbinding tussen de behandelaar en de cliënt gecommuniceerd. Er kan dus niets worden opgeslagen en ook kan er niemand meekijken of -luisteren.

Wat doen we met uw gegevens?

Op de website van EMDR platform (www.emdr-platform.nl) worden privacygevoelige gegevens verwerkt in de vorm van persoonsgegevens. Dit is alleen van toepassing op bezoekers van de website (via het algemene contactformulier) of behandelaren (bij het aanmaken van een account). Persoonsgegevens van de cliënten worden niet gevraagd en worden dus ook niet verwerkt door EMDR Platform. Het beeld en geluid tussen behandelaar en cliënt wordt via een directe, beveiligde verbinding gecommuniceerd. De informatie die wordt verwerkt door EMDR Platform is per gebruiker verder toegelicht in deze privacyverklaring:

  • Bezoekers van de website
  • Behandelaren met een account
  • Cliënten

Bezoekers van de website

De website www.emdr-platform.nl wordt gehost op servers in Europa, welke ISO270001, ISO 22301 en ISO9001 gecertificeerd zijn. Alle communicatie met de website gaat via beveiligde verbindingen (SSL). De website maakt GEEN gebruik van cookies of externe bezoekersstatistieken die persoonsgegevens opslaan. De website is van een mogelijkheid voorzien om contact met ons op te nemen middels een contactformulier. In dit formulier worden de naam, het telefoonnummer en het emailadres van de bezoeker gevraagd. Deze gegevens worden door EMDR Platform uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de door de bezoeker gestelde vraag of geplaatste opmerking en niet met derde partijen gedeeld. Nadat de vraag of opmerking van de bezoeker is afgehandeld worden de eerdergenoemde gegevens door EMDR Platform verwijderd.

Behandelaren met een account

Indien bezoekers besluiten een (gratis) account aan te maken, bijvoorbeeld psychologen of psychotherapeuten, worden ze een behandelaar. EMDR Platform controleert niet of de behandelaar daadwerkelijk de vereiste kwalificaties bezit om cliënten te behandelen en accepteert hierin ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Deze ligt volledig bij de behandelaar. Bij het aanmaken van een account wordt door EMDR Platform onder andere de naam, het telefoonnummer en het emailadres van de behandelaar opgeslagen op de server. Alle communicatie gaat via beveiligde verbindingen (SSL). De naam en het emailadres worden vervolgens gebruikt voor het inloggen op EMDR Platform, het telefoonnummer en het emailadres worden uitsluitend door EMDR Platform gebruikt voor correspondentie omtrent gebruikerservaringen, updates en reclame. EMDR Platform zal deze informatie nooit delen met derden. Zodra de behandelaar besluit het account op te zeggen wordt alle informatie van de behandelaar door EMDR Platform verwijderd.

Cliënten

Cliënten worden door de behandelaar uitgenodigd met behulp van een unieke en anonieme code, via een beveiligde (SSL) verbinding. Niets van de cliënt wordt gedeeld met of gevraagd door EMDR Platform. De mondelinge en non-verbale informatie welke via de directe, beveiligde beeldbelverbinding tussen behandelaar en cliënt worden uitgewisseld zijn niet zichtbaar voor EMDR Platform en valt derhalve buiten deze privacyverklaring en de verantwoordelijkheid van EMDR Platform. Hiervoor verwijzen wij cliënten naar de privacyverklaring van de behandelaar.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen over deze privacyverklaring

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

EMDR Platform
Middelmolenstraat 7
3061LH Rotterdam

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies